lunes, 24 de mayo de 2010

(LL)

VeeS Estaa MiiraaDaa...!

PuueS CuaNdooO Tee

Veoo, iNTenTo SupeeRaRLaa...!

PooRquee quiieeRoo quee Tee

Gustee Laa FooRmaa eeN quee

Tee MiiRoo....

PooRquee Cadaa Vez mee eStooy

EnganxaaNdooO MáaS y MáaS

a Tíi! (LL)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6510.. Nuncaa Loo OlviidaRee...♥ ♥


No hay comentarios:

Publicar un comentario